VIL STYRKE TANNHELSEORDNINGEN: AP's Tellef Inge Mørland i helse- og omsorgskomiteen, la i dag fram Arbeiderpartiets forslag til å styrke tannhelseordningen.

Foto: Martine Grymyr

AP fremmet forslag for tannhelse

– Det offentlige må ta et større ansvar, sier AP’s Tellef Inge Mørland.

Facebook  /   Twitter

I dag fremmet Arbeiderpartiet flere forslaget for tannhelse i Stortinget. Forslaget ble fremmet av partiets representanter i helse- og omsorgskomiteen, og ble lagt fram av komitémedlem Tellef Inge Mørland.

– Dårlig tannhelse er imidlertid fortsatt et helseproblem i Norge, og mange opplever at de fortsatt ikke har mulighet for å gjøre nødvendige tannhelsebehandlinger. For at alle skal få reell tilgang til nødvendig tannhelsebehandling, er det derfor en forutsetning at det offentlige tar et større ansvar for tannhelsen, forklarer Mørland, og peker på ulikheter i personlig økonomi som det største problemet.

– I dag er det ulikhet i bruken av tannhelsetjenestene, og det er personlig økonomi som er hovedårsaken. En økt satsing på tannhelse, og en dreining av de offentlige støtteordningene mot de med dårlig økonomi, vil derfor også være et godt bidrag til å utjevne sosiale forskjeller, sier Mørland.

Vil ha fakta på bordet

Slik er Arbeiderpartiets forslag for å styrke tannhelseordningen.

a. forslag til hvordan man kan styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.

b. en gjennomgang av refusjonsordningene på tannhelsefeltet

c. forslag som i større grad vil hjelpe de som i dag ikke har økonomisk mulighet for å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.

d. forslag til forbedring og forenkling av ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser

– I første rekke ber vi regjeringen legge faktagrunnlaget på bordet, men det er med en åpenbar intensjon om å få på plass den informasjonen vi trenger til å kunne reelt forbedre tilbudet, sier Mørland.

Han legger likevel ikke skjul på hva han ønsker å oppnå med tannhelseforslaget.

– Min personlige drøm er at vi hadde klart å behandle tannhelse på lik linje med andre helsetjenester, og dette er i hvert fall et skritt i riktig retning, der vi peker på at det offentlige må ta et større ansvar. Tannhelse inn i egenandelsordningen står ikke i programmet vårt nå, men vi ønsker en styrking av satsinga på tannhelse, og da er dette i hvert fall en start, forsikrer Mørland.

 

Se vårt intervju med Mørland her:

Hva synes du?

Fagforbundet Ungs tannhelsekampanje