IKKE TID: De eldre får hjelp til stell og mat, men samtalene, de små gledene i hverdagen som vi bør skape finnes ikke, vi har ikke tid, skriver Marthe Hjelle.

Foto: Tim Hamilton/Flickr

Dagens bemanning gir ikke tid for de gode samtalene og kjærligheten de eldre trenger

Vi må ha flere i arbeid på sykehjemmene og i hjemmesykepleien, skriver Marthe Hjelle i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

For utenforstående er kanskje et sykehjem en oppbevaringsbolig, men det er ikke det. Et sykehjem er et hjem, det er der de bor. Det er ikke oppbevaring.

Jeg vil gjerne gi dere et innblikk i min arbeidsdag: Arbeidsdagen har startet, 12 eldre, syke og svake. Vi er tre på jobb som fordeler disse 12 oss i mellom. Halvparten skal være oppe innen klokken er 09.00, nå er klokken 08.00. En av de eldre har blitt akutt syk i løpet av natten. Sykepleieren må konsentrere seg om henne, og pårørende. Så da var det 11 eldre, syke og svake fordelt på to pleiere. Det går bra, så lenge alle er oppe innen klokken er 15.00 når vi går av vakt, blir det sagt stille på vaktrommet.

Det er tunge arbeidsoppgaver og de eldre får ikke den omsorgen de har rett på. Hadde vi vært én pleier til på jobb denne dagen, kunne alle som hadde lyst få stå opp til frokost og vi hadde hatt bedre tid til å skape en god dag for de eldre. Dette sier vi som arbeidstakere ofte, men vi blir ikke hørt.

Arbeidsgivere og kommunen sier at det er nok folk i arbeid. De vil ikke, eller har ikke penger til å lage flere stillinger. Selv de dagene det er sykdom får vi ikke lov å leie inn ekstra. Det er bedre å slite ut de som er friske, og unge.

Jeg hører ofte at jeg er ung og frisk. Det varer ikke lenge når arbeidsdagene er slik som nå. Vi springer rundt og løfter tungt. Vi har ikke god tid til det som faktisk er viktig, de eldre.

Ja, de får hjelp til stell og mat, men samtalene, de små gledene i hverdagen som vi bør skape finnes ikke, vi har ikke tid. Bare én person mer på en slik arbeidsplass i løpet av vakten kan gjøre dagen betydelig bedre for de eldre.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Man skal ikke profitere av mensen eller legeprodukter!

Vi betaler langt mer moms for bind og tamponger, enn vi gjør for brus og pølser. Nå må vi kjempe for reell likestilling, skriver Jeron Joseph i denne ukas hjertesak.


Når tida ikkje strekk til

Eg lurer på korleis kan ein forsvare at eit menneske skal døy åleine, fordi ein ikkje har nok ressursar til å sitje inne og passe på og sjå om dei, spør Helene Skår, i denne vekas hjartesak.


Verdensdagen for psykisk helse – Gi tid, vær åpen

Vi lever i 2019, og har kommet så langt på så mange ting. Hvorfor har vi ikke kommet lenger når det gjelder åpenhet rundt psykisk helse, spør Isabell Johansen Myrli.


Kjære ungdom!

Visste du at du kan takke fagbevegelsen for de aller fleste av godene du nyter i arbeidslivet i dag, spør Aina Synnøve Hjartås i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Marthe Hjelle

Marthe Hjelle er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Møre og Romsdal.

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere