UHOLDBAR SITUASJON: At studenter, som i utgangspunktet har vanskelig for å få endene til å møtes, er nødt til å droppe ut fordi det blir for dyrt å gjennomføre praksisperioden, er helt uholdbart, skriver Marina Abrahamsen.

Foto: Zoe Zachary/Flickr

Studenter dropper ut fordi de ikke har råd til å være i praksis

Manglende tilrettelegging for studenter i praksis gjør at mange dropper ut, advarer Marina Abrahamsen, i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Norge mangler sykepleiere. Per i dag mangler vi 5 900 sykepleiere og spesialsykepleiere, og tallet øker for hvert år. Samtidig er sykepleierutdanningen en med høyt frafall. Nylig gikk studenter ved Universitetet i Tromsø ut og slo alarm om at den manglende tilrettelegginga for studenter i praksis gjør at studenter dropper ut. Dette må forandres.

Dersom landets universiteter ønsker å vise samfunnsansvar for studentene er det nødvendig å ta grep for å bedre praksissituasjonen. Noen universiteter har kjempegode løsninger, som Nord Universitet, der studenter får dekket reise- og boutgifter for praksisperioden. Dessverre er imidlertid normalen at universitetene tilbyr lite eller ingen oppfølging og tilrettelegging for studenter i praksis. Dette må studentene ordne selv. 

Å ha mye praksis i studieforløpet er en stor fordel, uansett studie. Det gir innblikk i hva yrket innebærer i praksis, og god kunnskap som studentene tar med seg videre. Løsningen på utfordringene kan derfor ikke være å kutte i hvor mye praksis studentene får, men heller sørge for å tilrettelegge bedre. 

Se også: Fagforbundet Ung, for deg som er student

Som Nord Universitet, som gir tilskudd til reise- og hybelutgifter for studentene ved grunnskolelærerutdanning, førskolelærerutdanning, sykepleie, vernepleie og farmasi, for å nevne noen. Etter søknad får studentene tilskudd basert på semester. På denne måten viser Nord Universitet både at de er sitt samfunnsansvar bevisst og at de er villig til å gjøre konkrete grep for å bedre velferden til sine studenter. 

At studenter, som i utgangspunktet har vanskelig for å få endene til å møtes, er nødt til å droppe ut fordi det blir for dyrt å gjennomføre praksisperioden, er helt uholdbart. Nå bør landets universiteter være sitt samfunnsansvar bevisst, og satse mer på å tilrettelegge for praksis slik at færre dropper ut.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Helsefagarbeider – og stolt av jobben min!

Ja, jeg tørker rumper, men det er bare en brøkdel av hva jeg gjør. Jobben min er å gi næring, omsorg og kjærlighet, skriver Isabell J. Johansen Myrli i denne ukas hjertesak.


Ungdom – organiser deg!

Pandemi eller ei, velferdsstaten er viktig for alle, skriver Linn Flataune i denne ukas hjertesak.


Nå blir det dyrere for Ola, Kari, Fatima og Mohammed

Den borgerlige regjeringens forslag om å endre BSU-ordningen rammer urettferdig majoriteten av unge, skriver Jeron Joseph i denne ukas hjertesak.


Kommunene må ta ansvar for lærlingene

Innen 2035 kan vi mangle hele 100 000 fagarbeidere i Norge. Men hvem vil søke yrkesfag når det ikke finnes nok læreplasser, spør Alexander Liane.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Marina Abrahamsen

Marina Abrahamsen er leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Troms.

Marina.Abrahamsen@fagforbundet.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere