ÅPNET KONFERANSEN: Leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, åpnet i dag Fagforbundet Ungs åttende ordinære landskonferanse.

Foto: Martine Grymyr

Velkommen til Fagforbundet Ungs landskonferanse!

– Ungdomsorganiseringa i Fagforbundet har over 45 000 unge medlemmer. Det er alle disse tusen du og jeg representerer her disse dagene, sa Mats Monsen, da han åpnet Fagforbundet Ungs åttende ordinære landskonferanse.

Facebook  /   Twitter

Fra tirsdag til torsdag denne uka er rundt hundre delegater fra hele landet samlet på Fagforbundet Ungs 8. ordinære landskonferanse på Gardermoen. De kommende dagene skal samlinga bli enige om hvilke saker ungdommen i Fagforbundet skal jobbe med framover.

– Landskonferansen for ungdom er vårt aller største og viktigste politiske og organisatoriske verksted. Her samles vi for å diskutere hva vi skal jobbe med dem neste to årene og hvilke saker vi skal kjempe for, sa leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, i sin åpningstale.

Mange innkomne saker


Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringa i Fagforbundet, og omfatter de over 45 000 av forbundets medlemmer som er under 30 år. Landskonferansen for ungdom holdes hvert andre år, mens Fagforbundets landsmøte holdes hvert fjerde.

SETTER SAKSLISTA:Det er ungdommene selv som sender inn forslag til hva som skal diskuteres på konferansen.
SETTER SAKSLISTA:Det er ungdommene selv som sender inn forslag til hva som skal diskuteres på konferansen. (Foto: Martine Grymyr)Det er ungdomsmedlemmene selv som sender inn forslag til hva som skal diskuteres på konferansen.

– Derfor har det vært inspirerende at unge medlemmer og tillitsvalgte har vært med over hele landet og diskutert våre nye hovedlinjer, og sendt inn så mange både spennende og gode forslag, sa Monsen, og fortsatte:

– At mange medlemmer har fått muligheten til å være med å bestemme hva vi skal jobbe for i årene framover, er viktig. For mange av våre medlemmer er i en livssituasjon hvor de trenger et forbund som kan og som vil kjempe deres sak.

Nytt i år er at Fagforbundets ungdom og pensjonister og uføre holder sine landskonferanser delvis sammen, men jobber med sine respektive handlingsplaner på hver for seg.

FELLES KONFERANSE: Fagforbundet Ung holder deler av sin landskonferanse sammen med Fagforbundets pensjonister og uføres landskonferanse. Her er leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, sammen med leder av Fagforbundets pensjonistutvalg, Bjørg Hageløkken.
FELLES KONFERANSE: Fagforbundet Ung holder deler av sin landskonferanse sammen med Fagforbundets pensjonister og uføres landskonferanse. Her er leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, sammen med leder av Fagforbundets pensjonistutvalg, Bjørg Hageløkken. (Foto: Martine Grymyr)

Hva synes du?