Foto: Arbeiderpartiet

Ungdomsvennlig statsbudsjett

Flere av Fagforbundet Ungdoms saker er kommet med i Statsbudsjettet 2013.

Facebook  /   Twitter

– Overordna er statsbudsjettet for 2013 veldig positivt, og det har en god ungdomsprofil. Vi har fått gjennombrudd for mange av våre kampsaker. Allerede forrige uke kom nyheten om at ungdomsgarantien vil bli styrka, sier leder Ola Harald Svenning.

Dessuten tar Regjeringa tak i situasjonen på boligmarkedet og øker Husbankens bevilgning fra 15 til 20 milliarder kroner. Husbanklån hjelper unge og andre som trenger det med å komme seg inn på boligmarkedet og er med på å jevne ut sosiale forskjeller. Derfor har Fagforbundet Ungdom lenge kjempet for at Husbanken skal få større innflytelse.

– Vi savner lærlingene i statsbudsjettet. Det er noen runde formuleringer om å styrke fagutdanninga, men det står ingenting konkret om verken lærlinger eller retten til læreplass. En av våre store kampsaker har vært at alle skal ha lovfesta rett til læreplass. Det handler om framtidas fagarbeidere.

Hva synes du?