Ny studie om unge, arbeid og psykisk helse

Frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg gjennom livet fra grunnskole og oppvekst.

Facebook  /   Twitter

Det viser en flunkende ny forskningsstudie gjennomført av Nordlandsforskning, i samarbeid med Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Venn 1 og NAV.

Bakgrunnen for studien er at psykiske helseproblemer ses som årsak til at stadig flere unge faller ut av skolen og blir stående helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Samtidig er ikke antallet unge med psykiske helseproblemer i seg selv økende.

Verdifull kunnskap
Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse er svært fornøyd med at man har fått til denne studien. 

- Det å spørre de som har erfaringene, og å bruke denne erfaringskompetansen for å vise veg er et helt sentralt prinsipp for Mental Helse, minner Lydersen om.

Les mer på nettsidene til Mental Helse

Last ned en kort oppsummering av rapporten her

Hva synes du?