Nyheter

Søk i artikler

Populære tags

Ikke råd til egen bolig med deltid

21.06.2021

Unge oppfordres til å utdanne seg innen helsefag, men ute i arbeidslivet får de stort sett bare deltidsstillinger. Det er ikke mulig å kjøpe seg bolig med en 34% stilling, skriver Alexander Liane, i denne ukas hjertsak.

Bolig = velferd

15.01.2019

Bolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse, det viktigste for folks velferd. Dessverre er ikke muligheten til å eie egen bolig realistisk for mange unge, studenter og de uten rike foreldre, skriver ungdomstillitsvalgt Ida Renate Olsen.

Victoria talte unge boligkjøperes sak på Stortinget

16.03.2018

Det må legges bedre til rette for at unge kan eie sin egen bolig. Derfor møtte Fagforbundet Ung opp på Stortinget for å si ja til å utvide retten til startlån.

Norsk boligpolitikk lar meg ikke stå på egne ben!

01.03.2018

Dagens boligpolitikk er urettferdig og diskriminerende, spesielt for unge som skal kjøpe sin første bolig. Det ønsker jeg som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet å gjøre noe med, skriver Ulla Christine Pedersen.

Man blir behandlet som et dyr, hele saken er grotesk

16.08.2017

I Oslo sover 22 år gamle Remi André Jøsang i en køyeseng på rom med 24 andre studenter. Hvorfor greier vi ikke skaffe bolig til studentene våre?

Vi trenger flere ungdomsboliger

01.04.2016

Ungdomsboliger er den beste måten for ungdom å komme seg inn på et hett boligmarked. Så hvorfor er det så, spør Anita Berg i ukas hjertesak.

Lokalpolitikerne må regulere boligmarkedet

26.10.2015

Uttalelse fra Fagforbundets Landskonferanse for ungdom 2015.

Bolig til alle

28.08.2015

Ung i bolig? Lite trolig

13.07.2015

Vi må ta grep for å åpne inngangsporten til boligmarkedet for alle, både vår generasjon og de som kommer etter oss. Det å være ung skal ikke bare by på bekymringer, skriver Charlotte Jonskås i denne ukas hjertesak.