Nyheter

Søk i artikler

Populære tags

Nå blir det dyrere for Ola, Kari, Fatima og Mohammed

08.10.2020

Den borgerlige regjeringens forslag om å endre BSU-ordningen rammer urettferdig majoriteten av unge, skriver Jeron Joseph i denne ukas hjertesak.

Bolig = velferd

15.01.2019

Bolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse, det viktigste for folks velferd. Dessverre er ikke muligheten til å eie egen bolig realistisk for mange unge, studenter og de uten rike foreldre, skriver ungdomstillitsvalgt Ida Renate Olsen.

Norsk boligpolitikk lar meg ikke stå på egne ben!

01.03.2018

Dagens boligpolitikk er urettferdig og diskriminerende, spesielt for unge som skal kjøpe sin første bolig. Det ønsker jeg som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet å gjøre noe med, skriver Ulla Christine Pedersen.

Man blir behandlet som et dyr, hele saken er grotesk

16.08.2017

I Oslo sover 22 år gamle Remi André Jøsang i en køyeseng på rom med 24 andre studenter. Hvorfor greier vi ikke skaffe bolig til studentene våre?

Vi trenger flere ungdomsboliger

01.04.2016

Ungdomsboliger er den beste måten for ungdom å komme seg inn på et hett boligmarked. Så hvorfor er det så, spør Anita Berg i ukas hjertesak.

Lokalpolitikerne må regulere boligmarkedet

26.10.2015

Uttalelse fra Fagforbundets Landskonferanse for ungdom 2015.

Ung i bolig? Lite trolig

13.07.2015

Vi må ta grep for å åpne inngangsporten til boligmarkedet for alle, både vår generasjon og de som kommer etter oss. Det å være ung skal ikke bare by på bekymringer, skriver Charlotte Jonskås i denne ukas hjertesak.

Utleigemarknaden: Sugerør inn i studentars økonomi

05.11.2013

Dess større del av den totale utleigemarknaden som er prisregulert, dess større innverknad vil dette ha på det resterande private markedet, skriv Rune Eklund Breisnes.

Ungdom er utsatt på boligmarkedet

10.10.2013

Vi må bygge flere studentboliger, slik at studentene har et rimelig sted å bo, sa Christina Beck Jørgensen, da hun besøke Ensliges landsforbund i går.