Nyheter

Søk i artikler

Populære tags

Ikke råd til egen bolig med deltid

21.06.2021

Unge oppfordres til å utdanne seg innen helsefag, men ute i arbeidslivet får de stort sett bare deltidsstillinger. Det er ikke mulig å kjøpe seg bolig med en 34% stilling, skriver Alexander Liane, i denne ukas hjertsak.

Deltid er ikke rekrutterende

16.04.2021

Norge trenger helsefagarbeidere, men hvem vil utdanne seg til 19 prosent fast stilling, spør AnnIren Moen i denne ukas hjertesak.

Heltid er viktig, også for unge

11.05.2020

Heltid burde vært en selvfølge – deltid et valg, skriver Marthe Emilie Alterskjær i denne ukas hjertesak.

Rødgrønne kommuner er best på heltid

05.09.2019

Ufrivillig deltidsarbeid har ikke noe med valgfrihet å gjøre. 9. september stemmer vi for hele, faste stillinger. 9. september stemmer vi rødgrønt.

Billett til deltidsledighet i det offentlige

21.02.2018

I Norge er et fagbrev i helsefag blitt en billett til deltidsledighet. Forstå det den som kan, skriver ungdomstillitsvalgt Odd Martin S. Markussen.

– Det ropes etter helsefagarbeidere, men ingen vil gi dem jobb

26.01.2017

Er det rart ungdom rømmer fra helsefagutdanningen, spør Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ung.

Ufrivillig deltid er ikke fleksibilitet

27.04.2016

Kampen mot ufrivillig deltid er en dugnad i solidaritet, det er det arbeiderbevegelsen er tuftet på, skriver Linn Christin Pedersborg i denne ukas hjertesak.

Hvem utdanner seg til 15,75% stilling?

09.03.2016

Ufrivillig deltid i norsk helsevesen vil med tiden ramme rekrutteringen av framtidig arbeidskraft. Hvem utdanner seg til en deltidsstilling, spør Susanne Bakke i denne ukas hjertesak.

Hvor blir det av heltidsstillingene?

13.11.2015

"Heltid en rettighet, deltid en mulighet", har vært Fagforbundets slagordet i lang tid. Politikerne har sagt seg enige, men hvorfor skjer det så lite?

Likestilling er mer enn kjønnskamp

09.12.2014

Deltid, utdanning og lønnsnivå: Likestilling i 2014 er langt mer enn kjønnskamp, skriver ungdomstillitsvalgt Malin Frøyna i denne ukas hjertesak.