Nyheter

Søk i artikler

Populære tags

Reisebrev fra St. Petersburg

23.04.2018

Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg har besøkt våre russiske fagforeningskamerater i St. Petersburg!

På samling med europeisk fagbevegelse

21.09.2017

Fagforbundet Ung har møtt den europeiske fagbevegelsen i Berlin. Målet er det samme for alle: organisere flere unge.

Et viktig europeisk samarbeid

22.01.2014

Mens arbeidsledigheten herjer i Europa er det viktig at vi står sammen med våre europeiske kamerater, skriver Christina Beck Jørgensen.

For et annet Europa

10.06.2013

Europa står på kanten av stupet – og skuer ned i avgrunnen. Den dramatiske innstrammingspolitikken driver Europas folk inn i fattigdom, undergraver demokratiet og ødelegger velferdsstaten.

Europas arbeidsledighet vokser

02.08.2012

På under ett år har arbeidsledigheten i Hellas vokst med 4,7 prosentpoeng. I Hellas og Spania er ungdomsledigheten nå på over 50 prosent. Norge har lavest ledighet i EØS-området.

Ungdomsledighet og forskjeller i Europa

30.05.2012

– Alle i et samfunn tjener på at resultatet av felles arbeid og felles ressurser fordeles jevnest mulig. En dag kan du trenge hjelp, en annen dag er det jeg som trenger den. Jo jevnere økonomisk fordeling vi har i samfunnet, desto mer sosial trygghet, god helse, gjensidig tillit og mulighet til å utvikle egne evner uavhengig av sosial bakgrunn har vi.