Nyheter

Søk i artikler

Populære tags

Verdensdagen for psykisk helse – Gi tid, vær åpen

10.10.2019

Vi lever i 2019, og har kommet så langt på så mange ting. Hvorfor har vi ikke kommet lenger når det gjelder åpenhet rundt psykisk helse, spør Isabell Johansen Myrli.

Verdensdagen for psykisk helse: Vær raus!

10.10.2018

Vi kan være rause med oss selv, og med andre. Raushet smitter! skriver Line Mårvik Pettersen, på Verdensdagen for psykisk helse.

Psykisk helse

21.11.2017

Alle kjenner noen som sliter

10.10.2014

Psykiske lidelser kan ramme alle, men få snakker åpent om det. På Verdensdagen for psykisk helse slår vi et slag for å fjerne tabuet.