Nyheter

Søk i artikler

Populære tags

Studentlivet er ingen dans på røde roser

08.06.2020

Kjære student. Det å studere kan være en drøm, men også et mareritt. Jeg vil lytte, og jeg håper alle universiteter, skoler, høyskoler og arbeidsplasser gjør det samme, skriver Fagforbundets studentkontakt i Trøndelag, Vilde Antonie Sundfær, i denne ukas hjertesak.

Tre ganger flere sliter med angst og depresjon under pandemien

14.05.2020

Nå må skoler og arbeidsplasser kjenner sitt ansvar for elever, studenter og ansatte, og følger opp den mellommenneskelige kontakten så godt det lar seg gjøre, mener nestleder av Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, og Iren Mari Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Verdensdagen for psykisk helse – Gi tid, vær åpen

10.10.2019

Vi lever i 2019, og har kommet så langt på så mange ting. Hvorfor har vi ikke kommet lenger når det gjelder åpenhet rundt psykisk helse, spør Isabell Johansen Myrli.

Verdensdagen for psykisk helse: Vær raus!

10.10.2018

Vi kan være rause med oss selv, og med andre. Raushet smitter! skriver Line Mårvik Pettersen, på Verdensdagen for psykisk helse.

Psykisk helse

21.11.2017

Å være sjukemeldt

19.04.2016

Å være sjukmeldt betyr ikkje at du må isolere deg heime i frykt for å møte sjefen eller kollegaer. Framfor å snakke om den som er sjuk, kan du heller sende ei melding og ønske god betring, skriver Andreas Jacobsen i denne ukas hjertesak.

Trivsel på plakaten

29.11.2013

Over 220 elever møtte opp da Fagforbundet Ungdom og våre samarbeidspartnere inviterte til fagdag om psykisk helse i Bergen.

Er du en mentaldetektor?

10.10.2013

Stadig flere unge faller ut av skole og arbeidsliv. Det vil Fagforbundet Ungdom gjøre noe med.

Ny studie om unge, arbeid og psykisk helse

07.11.2012

Frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg gjennom livet fra grunnskole og oppvekst.