Nyheter

Søk i artikler

Populære tags

Regjeringen ser dere ikke, men det gjør vi!

20.05.2020

De går ofte stille i korridorene på skolene, kommunehusene og barnehagene. Ofte bare er de der ifølge mange. Men vi i Fagforbundet Ung vet hvilken viktig jobb de gjør og vi ser alle fagarbeiderne! Kanskje på tide at regjeringen gjør det samme?

Det du ikke vet, kan du ha veldig vondt av

04.10.2017

I skolebøkene er arbeidslivets plikter og rettigheter kuttet ned til et par sider. Hvordan kan unge vite hva de har rett på og hva som kreves av dem når de går ut i sin første jobb, spør Christina Beck Jørgensen.

Rødgrønn seier i skolevalgene

09.09.2015

– Det går ei solidaritetsbølgje gjennom folket, sier nestleder i Fagforbundet Ungdom, Rune Øglænd Breisnes.

– Ja til forskjellsbehandling i skolen

03.11.2014

For at alle skal kunne lykkes på skolen trengs det tilrettelegging og individuell oppfølging, skriver Christina Beck Jørgensen.

– Elevene må få garantier om generell studiekompetanse

15.03.2012

Fagforbundet Hedmark vil at elever på yrkesfag garanteres et tilbud om påbygging til generell studiekompetanse. De mener ordningen slik den er i dag, fører til at man mister verdifulle fagarbeidere.