Om Fagforbundet Ung

Fagforbundet er Norges og LOs største arbeidstakerorganisasjon med om lag 395.000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter.

Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Over 40.000 av Fagforbundets medlemmer er 30 år eller yngre - enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter.

Fagforbundet trenger ungdom - og ungdom trenger Fagforbundet!

Det er viktigere enn noensinne å stå samlet for sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. De siste årene har den norske velferdsmodellen blitt utfordret gang på gang. Når vi ser på situasjonen i resten av Europa, er det god grunn til å være varsom med å privatisere, bygge ned velferden og redusere fagbevegelsens makt. Alt dette er saker Fagforbundet Ung jobber imot.

Det er ikke sånn at ting har kommet av seg selv.

Vet du for eksempel at vi kan takke fagbevegelsen for viktige ordninger som studielån, sykelønn og den femte ferieuka? Også Lov om likestilling, arbeidsvernloven og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har blitt til med fagbevegelsens hjelp. I Norge har vi et trepartssamarbeid, der arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter jobber fram avtaler og lover som angår arbeidslivet.

Uten en arbeidstakerorganisasjon i ryggen måtte hver enkelt forhandlet lønn med sjefen alene. Da ville det ikke vært lett å få gjennomslag.

Ungdomstillitsvalgte

Ungdom velger ungdom

Fagforbundet Ung består av flere hundre ungdomstillitsvalgte. Ungdommen har stemmerett i alle forbundets styrende organer, og vi jobber kontinuerlig for å få gjennomslag for vår politikk.

  • I Fagforbundet velger ungdommer sine egne tillitsvalgte - det vil si at medlemmer på 30 og yngre velger de ungdomstillitsvalgte.
  • De ungdomstillitsvalgte har medansvar for verving og oppfølging av unge medlemmer (inkludert elever, studenter og lærlinger).

Ungdomstillitsvalgte jobber for det unge medlemmer er opptatt av:

  • politiske saker
  • flere læreplasser i kommunen
  • fritidsklubber
  • internasjonal solidaritet
  • og boliger for unge.

Finn din ungdomstillitsvalgte her.

Medlemsfordeler

Sterkere med - enn uten!

Som fagorganisert kan du påvirke din egen arbeidsdag.

  • Fagforbundet vil gjennom medlemskapet ditt forhandle fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og kollegaene dine.
  • Fagforbundet gir deg også en rekke medlemsgoder, som for eksempel gunstige forsikrings- og stipendordninger.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

Som medlem i Fagforbundet vil du få den tryggheten 17.000 tillitsvalgte kan gi deg.

Spørsmål

Har du spørsmål, kan disse rettes til den tillitsvalgte på jobben din eller fagforeninga. Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg, tar du en riktig og viktig beslutning.

Kurs og konferanser

Fagforbundet Ung arrangerer kurs, konferanser og tiltak rettet mot unge under utdanning og i arbeid. Hvis du vil vite mer om hva som skjer der du bor, ta kontakt med den som er ungdomstillitsvalgt i fylket ditt.

Utdanningsstipend

Fagforbundet har et eget utdanningsstipend for yrkesaktive medlemmer, der du kan søke om dekning av utgifter til studier.