Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet til Fagforbundet Ung blir vedtatt på vår landskonferanse, som vi holder hvert andre år.

På landskonferansen for Fagforbundet Ung samles 100 delegater fra alle 19 fylker. Det er ungdomskonferansen i hvert fylke som vedtar hvem som er delegat fra fylket. På landskonferansen for ungdom vedtar vi et politisk handlingsprogram og et organisatorisk. 

Last ned hele handlingsprogrammet

Politisk handlingsprogram

Fagforbundet Ung er en tydelig samfunnsaktør som kjemper for et rettferdig og solidarisk samfunn med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, sterke faglige rettigheter, inkludering og likestilling, internasjonal solidaritet, god kvalitet på offentlige tjenester, arbeid for alle og et levende miljø.

Last ned hele vårt politiske handlingsprogram

Organisatorisk handlingsprogram

Fagforbundet er en attraktiv organisasjon og det naturlige valget for ungdom under utdanning og unge arbeidstakere. Gjennom godt skolerte tillitsvalgte, økt satsing på rekruttering og videreutvikling av identitetsskapende arbeid rettet mot ungdom skal Fagforbundet Ung være en pådriver for ungdomsarbeid innad i forbundet og sikre ungdommen deltakelse på alle nivåer.

Last ned hele vårt organisatoriske handlingsprogram